Krona mindre verdt

Siden utgangen av 2019 til utgangen av 2023 har den norske kronen svekket seg med over 10 prosent mot euro og dollar, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Global finansuro, oljepris, rentedifferanse og prisnivå i forhold til utlandet er alt med på å påvirke utviklingen i den norske kronen.

Den norske valutakursen eller kronekursen har stor betydning for den økonomiske utviklingen.

Norge er en liten åpen økonomi. En svak kronekurs kan innebære fordeler for noen og ulemper for andre.

En fordel er at når kronekursen svekkes, blir norske varer relativt billigere sammenlignet med varer fra andre land.

Det betyr at norske bedrifter får flere kroner for varene som selges til utlandet.

Eksport utgjør en stor andel av den samlede verdiskapningen i Norge.

Svak kronekurs kan også innebære noen ulemper. Det kan spesielt ramme individer og husholdninger.

Svakere kronekurs innebærer at varene som importeres til Norge blir dyrere. Det gir høyere prisvekst som trekker ned Reallønnen.

En svak kronekurs innebærer også at det blir dyrere for nordmenn å bruke penger på ferie i utlandet.

Man får mindre igjen for lønningsposen fra Norge når man for eksempel skal handle is og brus på stranden i Spania.

Dette gjelder alt fra kjøp av tjenester som leie av bil, restaurant og hotellopphold til kjøp av suvenirer og kunst.

Selv om det er vanskelig å si hvorfor kronekursen er akkurat der den er i dag, er det noen faktorer som økonomene mener påvirker kronekursen på kort og lang sikt.

På kort sikt er faktorene blant annet global uro, rentedifferansen mot utlandet og kronesalg fra Norges Bank.

På lang sikt er er det prisnivået i forhold til utlandet, oljeprisen og utenlandske direkteinvesteringer som påvirker kronekursen.