1,6 million til Vesterålen

Andøy og Sortland får nå penger til trafikksikring av hvert sitt prosjekt. Sortland får 1,1 million til gatelys i Oppslåttveien og Aspåsveien, mens Andøy får 0,5 million til plan for Nordmela.

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen skal lede satsingen på vei i Nordland (foto: NFK).

– I år skal vi bruke vel 14,5 millioner kroner på til sammen 17 tiltak i 12 kommuner som sikrer vegene hvor barn og unge ferdes, sier leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).

-Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken er en bærebjelke i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og det er et prioritert mål i Regional transportplan Nordland. Trafikksikkerhet blir prioritert selv i en presset økonomisk situasjon, hvor fylkeskommunen totalt må redusere sine kostnader.

Kutt fra 2019 til 2020 er estimert til om lag 56 millioner for samferdsel  grunn av endringer i kostnadsnøklene fra staten, sier Bentzen.

Til sammen har Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg altså tildelt vel 14,5 millioner til trafikksikkerhetstiltak i fylket. Det meste av pengene fra går til bygging og planlegging av nye gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak rundt skoler og på skoleveg. Det legges opp til at tiltakene skal være ferdige til 1. november neste år.

Salten-regionen får 4,5 millioner til 7 ulike prosjekt. Helgeland får 5 millioner til 5 ulike prosjekt.

Lenger nord er det Vågan kommune som får den største potten med 3 millioner til Villaveien i Svolvær og litt planlegging i Kabelvåg med 160.000 kroner. Ved Fygle skole nær Leknes skal det planelgges tiltak for 240.000 kroner.

Sortland er denne gang tildelt 1,1 millioner kroner for et prosjekt med gatelys og utbygging i Oppslåttveien, Idrettsveien og Aspåsveien.