I landet sett under ett er antall helt ledige på 61 314 personer i september. Dette er en nedgang på 3,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av september tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Av fylkene er det kun Sogn og Fjordane og Troms som har lavere ledighet enn Nordland, med henholdsvis 1,4 prosent og 1,6 prosent ledighet.

– Det er stor optimisme blant bedriftene i Nordland. Samtidig er ledigheten i Nordland svært lav, noe som gjør det utfordrende å skaffe arbeidskraft, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Dette gir gode muligheter for de som trenger ekstra bistand fra NAV for å komme i arbeid. Vi har gode virkemidler for å koble arbeidssøker og arbeidsgiver.

Ved utgangen av september er det totalt 65 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 143 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (269), butikk- og salgsarbeid (246) og bygg og anlegg (213). Et stort antall ledige har ikke registrert yrkesbakgrunn (226).

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,8 prosent og 25-29 år med 2,4 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 2,0 prosent.

I september er det totalt 876 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,5. Dette er 77 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 216 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 1,8. Det er en nedgang på 175 personer sammenlignet med samme måned i fjor.