10 millioner for tomta

Sortlands nye sykehjem skal bygges på en tomt som andre eier i dag og kommunen tilbyr derfor å kjøpe grunnen for ca 10 millioner kroner. Da får man 38 mål til kommunalt eie.

Sør for Lamarktunet og et steinkast fra Blåbyhallen, vil det nye sykehjemmet bli bygget. Tomta er merket gul på bildet.

Kommunen har nå gitt formelt tilbud til Bulldozerlaget, Sortland Boligstiftelse og Gjert Lamark om å kjøpe ut deres eiendommer der man planlegger nytt sykehjem.

Planene er allerede vedtatt og forhandlinger med grunneierne er gjennomført. Alt tyder derfor på at kjøpene vil gå greit, slik man nå formaliserer.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er det formelle selskapet i Bulldozer-konsernet som eier 6 mål areal som kommunen nå trenger. Her lyder tilbudet på 2,5 millioner, som betyr at kvadratprisen er satt til 410 kroner.

Sortland Boligstiftelse får 330 kroner pr kvadrat for et areal på ca 5,6 mål, mens prisen er satt til 295 kroner for 5,5 mål av annen «kvalitet».  Boligstiftelsen får dermed ca 3,4 millioner for sin eiendom.

Av private grunneiere så er det Gjert Lamark som er desidert størst. Han eier en parsell på 13,5 mål som kommunen trenger til prosjektet. Her er prisen satt til 2,9 millioner, som betyr 215 kroner pr kvadrat.

Lamark eier også en annen parsell i nærheten, som er på ca 7,5 mål. Denne trenger kommunen egentlig ikke til prosjektet, men vil likevel kjøpe denne for «rund sum» på 750.000 kroner.

Med omkostninger til tinglysing og formaliteter vil dermed kostnadene for tomtekjøpet bli på ca 10 millioner kroner.

Kommunen har hentet inn takst på eiendommene fra to forskjellige takstfirma, og det er disse som danner bakgrunn for de prisene man nå tilbyr eierne.

Dersom ikke eierne godtar tilbudet fra kommunen, kan saken bli tatt videre til ekspropriasjon. Den private grunneieren har signalisert at han gjerne vil selge eiendommen.

Boligstiftelsen kontrolleres av kommunen selv, og Bulldozerlaget er nok selv interessert i å komme videre med prosjektet. Her kan det blir store oppdrag for maskinfirmaet.

Store deler av det området som kommunen nå kjøper består av myr. Hvor dyp denne myra er vet man ikke eksakt, og det kan variere sterkt i området.

I alle fall vil det bli en stor jobb med grunnarbeid, der det skal fraktes bort store mengder myrjord, før man kan fylle inn pukk og starte fundamentering.

Myrjorda skal deponeres hos lokale bønder, som vil bruke denne til å forme dyrkbar mark i nærheten av Sortland by. Interessen for dette er stor og mange bønder har meldt seg for å ta imot myrjord.