1.500 er vaksinert

Vesterålens fem kommuner har ca 30.000 innbyggere og nå er 1.500 vaksinert mot korona. Så langt har 115 personer vært smittet, men ingen har dødd av dette viruset.

Vaksineringen mot korona fortsetter i Vesterålen og så langt har man satt nær 2.000 sprøyter med vaksine.

Ny statistikk fra FHI viser at 1.540 personer i Vesterålen har fått første dose med vaksine mot covid-19 pr 15. februar. 431 av disse har også fått andre dose og er fullt vaksinert.

Tallene for hver kommune er 258 (74) i Andøy, 101 (41) i Bø, 501 (90) i Hadsel, 511 (165) i Sortland og 169 (61) i Øksnes (tall i parentes er fullvaksinert).

Ingen i Vesterålen har dødd av korona så langt, men omkring 20 personer har vært innom sykehus på grunn av dette viruset. Til sammen har 115 vesterålinger vært smittet.

Samlet i Norge er det totalt gitt 302.200 koronavaksinedoser så langt, og nå er over 70.000 personer fullvaksinerte mot Covid-19.

– Det er gledelig å se den positive utviklingen for koronavaksineringen. Kommunene og helseforetakene gjør en imponerende innsats med vaksinasjon og registrering av gitte doser, sier avdelingsdirektør Karianne Johansen ved Folkehelseinstituttet.

Lokalt i Vesterålen jobber helsevesenet både med å informere, vaksinere og kontrollere at regler og pålegg blir overholdt.

Smittevernlege Martin Larsen Drageset kommer til å gjennomføre tilsyn med serveringssteder og frisører i Hadsel, for å sjekke at koronaforskriften overholdes.

Smittevernlege Martin Larsen Drageset vil ta stikkprøver lokalt, for å se om regler og pålegg etterleves (foto: Hadsel kommune).

De neste ukene vil smittevernlege Martin Larsen Drageset ta turen innom en rekke serveringssteder og frisører i Hadsel kommune for å sjekke at smittevernreglene i koronaforskriften følges.

–  I første omgang er det serveringssteder og frisører jeg vil besøke. Hensikten er å sikre at forskriften følges, men også å være tilgjengelig for spørsmål eller diskusjon omkring smittevern.

Det har vært mange restriksjoner og endringer å forholde seg til for mange næringsaktører og jeg har stor forståelse for at mange synes dette har vært vanskelig, sier Drageset.

Tilsynene er varslet gjennom Hadsel næringsforening og hjemmesiden til Hadsel kommune, og vil bli gjennomført uten faste tidspunkter.

– Ettersom situasjonen og arbeidshverdagen min er nokså uforutsigbar må det bli slik, sier Drageset.

Med seg har smittevernlegen sjekklister som han vil gå gjennom med bedriftene. Det er også planlagt tilsyn hos andre typer bedrifter fremover.