Myre skaper gull for hele Norge

Vinterfisket etter torsk og skrei begynner å dabbe av, men fortsatt tas det store fangster. Hittil i år er det tatt opp skrei for 1,9 milliarder kroner – altså 1.900 millioner kroner. Det er en halv milliard mer enn på samme tid i fjor. En rekke mottak er i drift rundt i Vesterålen, men Myre som skiller seg ut både i kvantum og antall båter. Her har man tatt imot hundrevis av tonn skrei. Det blir gull for Norge.

Myre fiskeri

Gullfarget himmel over Myre havn gir signal om de verdiene som fisken skaper.

Fiskerne selv får ca 20,50 kr pr kilo rund fisk som leveres. Verdien for Norge blir imidlertid det mangedobbelte og det er altså fiskeriene som nå er landets viktigste eksportnæring, bortsett fra olje og gass. -Det har vært et fenomenalt bra fiske. Skreien kom sent inn mot kysten, men da den først kom, kom den i store mengder, sier leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen, til NRK. Kjøperne ute i verden står nærmest i kø for norsk fisk og eksporten går fint.

Totalt er det tatt opp 136.000 tonn så langt i vinter, og av dette er 72.000 tonn tatt i Vesterålen og Lofoten. Mye av dette på Vesteråls-bankene. Totalt for hele Vesterålen ble det landet 1.400 tonn skrei i uke 11. I tillegg kommer mye sei og hyse også. Øksnes har mottak på Stø og Myre. Andøys mottak ligger på Nordmelda og Andenes. Bø har fiskebruk både i Hovden, Skårvågen, Straumsjøen og Steine. Melbu er eneste mottak i Hadsel, mens Sortland ikke har noen fiskebruk.

Skreien har svømt videre mot Lofoten og de største fangstene tas nå der. Lofoten passerte denne uka Vesterålen i samlet mottatt kvantum. Dette kan imidlertid diskuteres litt, da store båter fisker utenfor Vesterålen og leverer i Lofoten. Torsken har 1,50 kr høyere pris i Lofoten og derfor lønner det seg for de store båtene å gå dit. Troms og Vesterålen er nå oppført med 33.000 tonn skrei hver, mens Lofoten er kommet opp i 39.000 tonn. Vinterfisket ser ut til å bli svært bra og i Lofoten vil man holde aktiviteten oppe både i Påsken og noe etter også.