Flere fikk jobb før påske i Vesterålen

Forleden kunne NAV legge frem sine påske-tall for ledigheten. Før palmehelga var det 474 helt uten inntektsgivende arbeid i Vesterålens fem kommuner. Det er 70 færre enn i februar. Det positive er altså at ledigheten fortsetter å avta, slik at flere nå er i lønnet jobb. Bø har bare 40 helt ledige nå, mens Sortland har 169 registrert ledig. Igjen er det fiskeriene som gir jobb til flere.

Jobber

Skreifisket slår direkte ut på NAV og gir positive ledighetstall for mars.

På den annen side er det nå 32 ledige jobber i Vesterålen. Oversikten finner du HER. I tillegg er det mange ledige sommerjobber, både innenfor helse og omsorg, men også i det private arbeidsmarked. Hadsel mangler to leger nå og det er ledig 3 stillinger som politibetjent i Vesterålen. Innenfor skoleverket er flere ledige stillinger.Bø mangler sokneprest, mens Sortland mangler næringssjef og kommunalsjef for teknisk sektor.

Alle kommunene i Vesterålen kan vise til bedret sysselsetting før påske. Statistikken forklarer ikke hvorfor, men det er bedring både i forhold til forrige måned og situasjonen for et år siden. Ser vi på hele Nordland fylke er det også sammen tendens. Flere er kommet i lønnet arbeid. Nordland har samlet sett 3.325 helt ledige nå og det er 170 færre enn i februar. Nivået er imidlertid nokså likt med samme tidspunkt i fjor, så det er neppe skapt så mange nye jobber i fylket. 2.177 av de ledige er menn, mens 1.148 er kvinner.

At fiskeriene slår positivt ut ser vi på tallene for den enkelte kommune i Vesterålen. Bø har nå 40 ledige, mot 48 forrige måned og 54 i fjor. Hadsel har nå 97 ledige, mot 116 i februar og 114 i 2015. Øksnes kan notere 83 helt ledige, mot 91 forrige måned og 104 i fjor. Andøy har 85 uten inntektsgivende arbeid før påske, mens det var 93 en måned før og 106 til samme tid i fjor.

Sortland er ikke direkte preget av svingninger i fiskeriene og følger ofte et litt annet mønster enn nabokommunene. Sysselsettingen i Sortland viser imidlertid også bedre tall for mars nå, selv om det fortsatt er 169 helt uten jobb. Siste måned har dette bedret seg med 26 og tallet er 13 bedre enn i 2015. Dette skulle indikere at regionsenteret har fått flere arbeidsplasser, og det er jo en god påskenyhet.