Ny havn kommer på Bygdnes i Sortland

Hurtigruteskipet ”Sigurd Jarl” grunnstøtte på Bygdnes, like nord for Sortland, den 19. august 1950. Folk syntes dette var helt uforståelig og trakk litt på smilebåndet. Nå, 65 år senere, legges det planer for nytt havneområde i Sortland. Og jo, det kommer på nettopp Bygdnes.

Bygdnes havn

Sorthvitt-bildet er fra 1950 da «DS Sigurd Jarl» nær havnet i potetåkeren på Bygdnes. Innfelt dagens havnesjef, Geoffrey Armstrong, som planlegger ny havn på samme sted.

Den smått utrolige historien om dampskipet Sigurd Jarl som gikk seg opp i en potetåker på Bygdnes, kan altså ha vært første anløp i en fremtidig ny storhavn for Sortland. Skipet ble drevet med damp og grunnstøtte flere ganger. På Sortland satt det virkelig godt fast. Brorskipet Erling Jarl forsøkte å trekke løs Sigurd, men det nyttet ikke. Etter 3 dager kom bergingsbåtene ”Parat” og ”Uller” til, og med felles kraft klarte de å trekke Sigurd Jarl løs fra sandbanken på Bygdnes.

Trafikkhavna på Sortland kom senere inne i sentrum og her er nå hele arealet utnyttet. Siste rest gikk med til Vesteraalens, som reiser ny fabrikk for produksjon av fiskeboller og annen sjømat. Havnesjef Geoffrey Armstrong forteller at Sortland Havn KF nå straks vil starte opp med reguleringsforslag for Ånstadsjøen-Bygdneset. Det er stranda fra Sjøhussenteret til Reno-Vest som er aktuell, og foreløpig vet man ikke hvor stort areal som bør avsettes til nytt havneområde.

Bygdnes sjefen

-Akkurat nå har vi ingen store nye leietakere for arealer i Sortland havn, men her i sentrum er alt disponert. En regulering og planlegging tar lang tid. Det kan gå måneder og faktisk år før alt er klart til noen bygging. Vi må derfor starte opp arbeidet med planene snarest mulig, slik at vi vet hva vi kan tilby, om noen spør. Næringslivets aktører vil neppe sitte i uvisse i lang tid, dersom man trenger plass til en ny etablering. Om Sortland skal være aktuell, må reguleringsplanen ligge klar, slår havnesjef Armstrong fast.

Sortlands nye havnesjef har bare vært på kontoret i knapt 3 måneder. Han kom til Sortland ved årsskiftet fra stillingen som assisterende rådmann i Volda. Armstrong (49) er fra Tromsø, men har bodd lang tid i Bodø. –Jeg kjente ikke til historien om det grunnstøtte hurtigruteskipet. Det er en morsom vinkling mot den planprosessen vi nå begynner med. I tillegg til at vi må ha en planlegger for å lage selve reguleringsplanen, så må også havnestyret og det politiske miljøet inn og legge sine føringer, sier Geoffrey Armstrong.