Ikke skremt av Hurtigrutens millionkrav

Hurtigruten mener flere havner langs kysten krever inn urimelig høy kaiavgift. Også Sortland har fått millionkrav og trussel om rettssak. Havnesjefen tar imidlertid saken med stor ro inntil videre.

hurtigrutesak

Havnesjef Geoffrey Armstrong i Sortland blir ikke skremt av Hurtigrutens millionkrav.

Forliksrådet i Sortland drøftet nylig kravet fra Hurtigruten ASA. På anmodning fra Hurtigruten ble saken stanset, da den er for komplisert til at forliksrådet kan løse den. Skal saken komme til en rettslig prøving, må saken nå bringes inn for tingretten. -Sortland Havn KF har ikke fått noe konkret krav fra Hurtigruten. Skrivet vi har mottatt nevner beløpet 3,8 millioner, som gjelder tidsrommet fra 1.januar 2012 til 20. august 2015. Selskapet har betalt det beløpet i kaileie og mener visstnok at dette burde vært langt lavere.

Det sier havnesjef i Sortland Havn KF, Geoffrey Armstrong, til Vesterålnytt. Han håper imidlertid at Sortland kan unngå en rettssak med Hurtigruten. –Bodø havn fikk et av de første kravene og her er saken berammet til 4. april. Dommen der kan trolig danne mønster for de andre sakene, men man må regne med at det vil ta tid, ettersom saken sannsynligvis vil bli brakt helt til topps, til Høyesterett.

Om Bodø havn vinner frem og Hurtigrutens krav blir avvist, så vil det neppe bli noen sak mot Sortland Havn heller, mener havnesjefen. –Vi må uansett ha inn nok kaiavgift til å dekke våre løpende utgifter med havna. Om det skulle gå så langt at vi får en sak og blir dømt, betyr det at vi må legge om kaileien med annen oppbygging. Hurtigruten vil også i fremtiden måtte betale og være en av våre største kunder, sier Armstrong.

Hadsel havn på Stokmarknes har ikke fått noe krav fra Hurtigruten. Der tar man fastpris på anløpene, altså en stykkpris. Sortland krever inn en form for døgnleie for kaia, og når det kommer to hurtigruteskip i døgnet, mener selskapet at de kun skal betale kaileie en gang.

-Nå får jo Hurtigruten allerede en kraftig rabatt hos oss, som havnas største enkeltkunde. Vi kutter langt over halvparten av leieprisen deres. Havna er helt avhengig av inntekter for å drive denne gjennom hele døgnet, hele året. I tillegg til kostnader for bygg og anlegg, må vi jo også ha personell som deltar i driften av havna.

Nå avventer vi bare nytt utspill fra Hurtigruten og eventuelt rettssaken i Bodø. Vi tar egentlig dette med ro, og tror ikke selskapet vil vinne frem med sine krav, fastslår en optimistisk havnesjef Geoffrey Armstrong.