Bare 1 av 3 tror på Gud i Vesterålen

Påsken er en viktig kristen høytid. Det er kanskje en overraskelse for noen, som har fokus på krim og påskeegg med smågodt. Bare en av tre tror på Gud i Nord-Norge, viser en ny undersøkelse, og det gjelder nok også vesterålingene. Blant de unge er det ennå færre, bare hver fjerde. Kirkene i Vesterålen holder likevel på tradisjonene og har gudstjenester mange av påskedagene også i år.

Langenes kirke

Kirken på Langenes i Øksnes er en av Vesterålens mest særegne, med helt spesiell beliggenhet. Her blir det påskenatt-gudstjeneste.

Vi har satt opp en liste over planlagte gudstjenester lenger ned her. Mange av kirkene i Vesterålen vil være i bruk denne påsken. Påskeaften kan vi jo nevne at prest Evy Brun vil ha «påskenatt» i Langenes kirke. Hele 29 gudstjenester skal være i Vesterålen i regi av Den norske kirke denne påsken, og i tillegg vil nok en del mindre trossamfunn ha sine egne arrangement.

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, var forleden ute i media og sa at man bør unne seg mer enn bare marsipan og krim i påskeferien. -En god påske inkluderer også et kirkebesøk! Biskopen kritiserte samtidig media for å vie for liten oppmerksomhet til det religiøse. Hvor mange som dukker opp til gudstjeneste i Vesterålens mange flotte kirker, blir på denne bakgrunn spennende å se. Om været blir bra velger nok mange en tur i marka, og prioriterer kvikklunsj, appelsin og swix fremfor salmesang.

Og tilbake til nevnte statistikk om tro, så er det altså bare 34% av nordlendingene som sier de tror på Gud. Aldersgruppen under 25 år har enda lavere tall (25%). Lavest Guds-tro finner man Oslo, ed bare 29%. Vestlandet er mer gudfryktig og her sier 44% at de tror på Gud. Dette kommer frem i en undersøkelse Ipsos har gjort for avisen Vårt land.

Vesterålnytt overlater troen til våre lesere, men vi forteller gjerne om at det finnes gudstjenester over hele regionen. På nettsidene til «statskirken» her finner vi følgende liste (som vi gjengir med forbehold om feil):

24. mars Skjærtorsdag
Indre Eidsfjord kirke kl. 1100: Høymesse ved Punsvik. Nattverd
Sortland kirke kl. 1800: Kveldsgudstjeneste ved Punsvik. Nattverd
Melbu kirke kl. 1800: Kveldsgudstjeneste ved Tryland. Tomasmesse.
Myre kirke kl. 1900: Høymesse ved Tsega
Malnes kirke kl. 1800: Høymesse ved Schrøder-Nielsen
Arlistua Andøy kl. 1200: Andakt

25. mars Langfredag
Sortland kirke kl. 1100: Pasjonsgudstjeneste ved Ingvaldsen.
Hadsel kirke kl. 1500: Gudstjeneste ved Skorpen
Alsvåg kirke kl. 1100: Gudstjeneste ved Evy Brun
Bø kirke kl. 1800: Høymesse ved Schrøder-Nielsen

26. mars Påskeaften
Sortland kirke kl. 1600: Dåpsgudstjeneste ved Ingvaldsen.
Hadsel kirke kl. 2230: Kveldsgudstjeneste ved Tryland.
Langenes kirke kl. 2300: Påskenatt gudstjeneste ved Brun

27. mars Påskedag
Sortland kirke kl. 1100: Høytidsgudstjeneste ved Punsvik. Nattverd
Grønning kirke kl. 1100: Gudstjeneste ved Tryland
Sand kirke kl. 1100: Gudstjeneste ved Olav Holten
Melbu kirke kl. 1800: Kveldsgudstjeneste ved Tryland.
Myre kirke kl. 1100: Høymesse ved Tsega
Bø kirke kl. 1100: Høymesse ved Schrøder-Nielsen
Andenes kirke kl. 1100: Gudstjeneste
Dverberg kirke kl. 1100: Gudstjeneste

28. mars 2. påskedag
Sigerfjord kirke kl. 1100: Høytidsgudstjeneste ved Ingvaldsen. Nattverd
Hadsel kirke kl. 1100: Gudstjeneste ved Olav Holten
Innlandet kirke kl. 1800: Kveldsgudstjeneste ved Leiros
Bjørnskinn kirke kl. 1100: Gudstjeneste
Bleik skistue kl. 1200: Sportsgudstjeneste