Utvider for Andøy-ferge

Fylkesrådet i Nordland ønsker å utvide sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord.

– Et viktig samband for reiselivet i regionen, sier fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø, og putter én million kroner ekstra inn i sambandet. Det samme gjør Troms fylkeskommune.

Med økende trafikken på fergesambandet, som hovedsakelig består av turister, noen busser, men også noe næringstransport, er det et tydelig behov for å utvide sesongen.

– 2022 ga rekordtall, og veksten har fortsatt i 2023, med en økning på ytterligere 1025 personbilenheter, dvs. en økning på 4,5 prosent, påpeker fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø.

Kvensjø sier at det er fornuftig å utvide sesongen ut september måned.

– Fergesambandet Andens – Gryllefjord er et viktig samband for reiselivsnæringen.

Vi ønsker å legge til rette for at flere besøkende kan oppleve den vakre naturen og kulturen i regionen, sier Dobak Kvensjø.

Fergesambandet Andenes – Gryllefjord er et samarbeid med Troms fylkeskommune, hvor netto driftsutgifter deles mellom partene.

Det er Troms fylkeskommune som ivaretar anbudsutlysning og kontraktsoppfølging.

– Gjeldende kontraktsperiode er 18.05.2021 – 03.09.2023 med opsjon på 1 + 1 år.

Første opsjon er utløst, så kontraktens utløpsdato er 03.09.2024. Jeg har tro på at vi i dialog med operatør får utvidet seilingsperioden til ut september, underbygger Kvensjø.