Truer med dagbøter

Brannstasjonen på Sortland har vært i Arbeidstilsynets søkelys lenge. Flere ganger har man varslet Sortland kommune om forhold ved dagens lokaler som er uholdbare. Kommunen på sin side har henvist til arbeidet med en helt ny brannstasjon, som nå igjen ser ut til å bli litt forsinket. Derfor har Arbeidstilsynet nettopp sendt et brev til kommunen der det igjen trues med dagbøter, dersom ikke forholdene til det kommunale brannvesenet blir bedre. -Vi forholder oss nå til fremdriftsplanen av 17.02.17, og nærmere bestemt dato for overlevering av bygg og utenomhus som er satt til 13.10.18. Ytterligere fristutsettelser vil ikke bli gitt, noe som betyr at dersom Arbeidstilsynet ikke har mottatt tilbakemelding om at pålegget er lukket innen fristens utløp, vil det påløpe tvangsmulkt kr.2500,- pr. virkedag, skriver Arbeidstilsynet i sitt siste brev. Tilsynet påpeker også at gjeldende pålegg første gang ble varslet i brev av 20.10.11.