Tomt til raketter

Andøya Space AS har kjøpt 4 eiendommer ved Nordmela for til sammen 2,2 millioner kroner. Dette skal bli basen for et nytt anlegg med oppskyting av raketter.

Eiendommene dekker til sammen 843 mål og kommer fra 11 ulike teiger ved Børvågen.

Planen er å etablere oppskytingsramper her, pluss midlertidige fasiliteter for montering og integrasjon av bærerakettene.

Kontrollrom kommer også, melder nettavisen VOL.

De 11 teigene skal nå slås sammen til en eiendom, og dette må godkjennes av kommunen.

Dette er første fase i oppbyggingen av et større anlegg som Andøya Space AS vil utvikle i årene fremover.

Anleggsarbeidene kan starte i løpet av vinteren, dersom Andøy kommune gir grønt lys.

LNS-gruppen, Karstein Kristiansen Entreprenør AS og Sortland Entreprenør AS skal i fellesskap stå for byggearbeidene.