Har kjøpt kraftaksjer

Sortlands ordfører har i jula kjøpt aksjer i Vesterålskraft AS for 135 millioner kroner. Dermed sikres lokalt flertall med 53,8% av aksjene. Lofotkraft blir den andre store aksjonæren.

Ordfører Karl Erling Nordlund har kjøpt aksjer for 135 millioner på vegne av Sortland kommune (ill.foto).

Styreleder i Vesterålskraft AS, Ronald Steen, bekrefter overfor Vesterålnytt at både Sortland kommune og Lofotkraft Holding AS har meldt fra i rett tid om forkjøpsrett.

Det er de 350 aksjene fra Bø kommune som nå vil skifte eier, for til sammen ca 250 millioner kroner. Fristen for forkjøpsrett var 27. desember.

I første runde er det Sortland kommune selv som formelt kjøper aksjene, men det er lagt opp til at disse overføres direkte til et nystartet heleid kommunalt aksjeselskap.

Vesterålen Energi AS har foreløpig kun en egenkapital på 30.000 kroner, men skal altså finansieres opp via ny kapital og lån.

Sortland kommune går trolig inn med 34 millioner i aksjekapital her, men det er usikkert om hvor man skal hente lånet fra.

Ordfører har orientert om at Holmøy Maritime AS har sagt seg villig til å låne ut penger til det nye selskapet.

Avtalen omkring dette er ikke offentlig kjent og blir neppe lagt frem før til møtet i formannskapet 27. januar.

Fra direktøren i Lofotkraft, Arnt M. Winther, er det kommet uttalelse til nettavisen VOL at man kanskje vil prøve et slikt «videresalg» rettslig.

Lofotkraft mener man her kan påberope «forkjøpsrett», mens Sortland hevder det kun er overføring til et heleid datterselskap.

Et litt spesielt forhold her er at styreleder i Lofotkraft Holding AS, heter Jann Arne Bardo. Formelt er det han som kjøper aksjer og signerer for Lofotkraft.

Han er tidligere banksjef i DnB og sitter også i styret både hos Eidsfjord Sjøfarm AS og Prestfjord AS. Dette er hovedselskapene til Holmøy Maritime AS.

Ordfører Karl Erling Nordlund sier i en kommentar til Vesterålnytt at han er klar over dette og har vurdert forholdet.

Bardo er ikke inne på eiersiden hos Holmøy, men sitter trolig i styrene her som en «profesjonell rådgiver» med bakgrunn i bankvesenet.

Jann Arne Bardo er styremedlem i hele 23 ulike aksjeselskap.

Et annet litt spesielt forhold er at styreleder i nystartede Vesterålen Energi AS heter Johnny Karlsen.

Han vil være kjent for mange som banksjef i DnB på Sortland i en årrekke.

Når aksjesalget snart skal avgjøres endelig, blir det altså to tidligere kolleger og ex-banksjefer fra DnB som sitter i hvert sitt styrerom og venter på avgjørelsen.

Knut Roald Holmøy er forøvrig selv ikke helt ukjent med kraftbransjen. Han sitter som nestleder i styret for Indre Salten Energi AS.

Holmøy er hovedaksjonær i selskapet Sisomar AS, som kontrollerer 17% av aksjene i kraftselskapet til Fauske kommune.