Støtte til reiselivet

Fylkesrådet i Nordland bevilger nå 10 millioner kroner til Innovasjon Norge, og disse pengene skal fordeles videre for å hjelpe et koronarammet reiseliv i Nordland i året som kommer.

Reiselivsnæringen har opplevd store utfordringer i 2020 på grunn av koronaepidemien. Mange reiselivsbedrifter i Nordland opplevde på tross av epidemien god etterspørsel i sommer. Samtidig ser man at de samme bedriftene møter store endringer i markedet knyttet til vinter- og skuldersesongene.

– Det er hovedgrunnen til å vi nå gjør en ekstra innsats for å støtte et reiseliv som trolig har noen tøffe vinter- og vårmåneder i vente. Reiselivsnæringen er svært viktig for mange lokalsamfunn i Nordland, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Hun legger til at fylkesrådet tidligere i år har bevilget til sammen fem millioner til destinasjonsselskapene i fylket. Midlene vil kanaliseres gjennom Innovasjon Norges ordning for regional utvikling.

-Vi formidler dette til næringa gjennom de regionale midlene i Innovasjon Norge Nordland. Her stilles det krav til regional istedenfor internasjonal innovasjonshøyde og midlene er i tillegg avsatt for Nordlandsaktører slik at søkerne ikke trenger å konkurrere med aktører i andre regioner. Det gjør at vi får styrket næringa direkte, understreker hun.

-Nordland var veldig tidlig ute med å gi støtte til kriserådgivning, kompetanseprogrammer og bedriftsomstillings prosjekter til en hardt rammet reiselivsnæring allerede i april, få uker etter at lock down av Norge var et faktum, sier fungerende regiondirektør i Innovasjon Norge Nordland, Bjørg H. Jenssen.

– Vi er også utrolig glad for de ekstra 10 millionene kronene som fylkeskommunen nå bevilger på tampen av året. Vi har tett dialog med kundene og føler med dem i ei veldig krevende tid, sier Bjørg H. Jenssen. Hun legger til at reiselivet i Nordland totalt vil motta nesten 96 millioner kroner i støtte i 2020 og inngangen av 2021.