Et grønnere Lofoten

Prosjektet «De grønne øyene» er tildelt 300.000 kroner til et forprosjekt i regi av Lofotrådet, for å bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslipp i samfunnet.

Formålet er å etablere et bredt forankret flerårig regionalt utviklingsprosjekt (nasjonalt signalprosjekt) i Lofoten som bidrar til at man når FNs klimamål, og samtidig sikrer at Lofoten i framtida er et attraktivt bosted, og et grønt attraktivt reisemål for turister og tilreisende.

– Med økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommune, vil hovedprosjektet kunne bli et viktig nasjonalt prosjekt der Lofoten vil være en foregangsregion på grønn omstilling.

Lofoten har i dag en rekke utfordringer knyttet til vekst i reiselivet og slitasje i naturen. Prosjektet vil bidra til at Lofoten som region kan nå FNs bærekraftsmål.

Det vil sikre at Lofoten blir en bærekraftig region som også for framtida er et attraktivt bosted, og et grønt attraktivt reisemål for turister og andre tilreisende, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland Linda Helen Haukland.

Utviklingen av prosjektet «Lofoten 2030 – de grønne øyene» er et resultat av det gode regionale samarbeidet mellom kommunene i Lofoten, samt et styrket samarbeid med Destination Lofoten og Lofotkraft.

– Resultatene fra et forprosjekt kan gi andre regioner i Norge et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av klimagassutslipp og bærekraftig reisemålsutvikling. Forprosjektet vil også kunne ha spredningspotensiale internasjonalt, sier Haukland.