Stopp i Kvartal 13

Hva som videre vil skje i Kvartal 13 på Sortland er et helt åpent spørsmål. Byggmester Karl Behrens AS og Sortland kommune har nå annullert sine avtaler, der man sammen skulle bygge ut kvartalet med boliger og park. Dette ble stadfestet av Sortlands folkevalgte i går.

Diskusjonen i formannskapet ble ført bak lukkede dører, men vedtaket er offentlig. Formannskapets vedtak lyder som forventet at «makebytteavtalen vedtatt i f-sak 008/12 den 02.02.12 avsluttes uten å være oppfylt. Utbyggers innbetalte beløp på 200.000 kroner refunderes. Økonomiske konsekvenser av forhandlingene og opphevelse av makebytteavtale innarbeides i fremtidig budsjett.»

En liten åpning for å gjenoppta forhandler ble også vedtatt. «Dersom eier ønsker å inngå forhandlinger med Sortland kommune om salg av gnr./bnr. 15/317 og 15/1860, gis rådmann fullmakt til å inngå slike forhandlinger. Resultatet av forhandlinger forelegges formannskapet.»

Slik VNY skrev for noen dager siden, så skjedde dette er krav fra Byggmester Karl Behrens i Risøyhamn. Han eier to av eiendommene i Kvartal 13 og planla å bygge en stor boligblokk her, i samråd med kommunen. Planene ble imidlertid ikke godkjent og han trekker seg derfor fra dette. Eiendommene er ikke solgt.