Vil ta imot bilvrak

Vesterålen mangler mottak for bilvrak, men nå planlegger Reno-Vest å starte opp et slikt tilbud ved hovedbasen på Sortland. Først er det imidlertid mange tillatelser som må på plass.

Ved Reno-Vests anlegg på Sortland vil det om kort tid kunne bli mulig å levere inn utrangerte biler og vrak. Mottaket er tenkt plassert på skrå bak dagens kontorbygning, midt i bildet, med et par haller (arkivfoto).

-Reno-Vest har vedtatt å se på mulighetene for en biloppsamlingsplass, forteller Tage Ellingsen til Vesterålnytt. Han er daglig leder for Reno-Vest Produksjon AS. -Det er mange krav som må oppfylles og vi vil nå søke fylkesmannen om tillatelse til å starte et anlegg for behandling av kasserte kjøretøy, sier han.

-Dessuten må vi klarlegge forhold omkring kommunale planer og regulering, forteller Ellingsen, og her har man bedt firmaet Norconsult om å bistå i planarbeidet.

Før behandling av søknaden hos Fylkesmannen må tiltaket være klarert med Sortland kommune i forhold til plan- og bygningsloven. Området der anlegget skal plasseres er i dag regulert til industriformål. Man vil nå få avklart med kommunen om gjeldende reguleringsstatus er tilstrekkelig for å kunne etablere anlegget.

Det er altså en hel rekke med tillatelser og godkjenninger som skal signeres før man kan begynne å ta imot utrangerte kjøretøy. Reno-Vest har imidlertid mye på plass ved sitt eget anlegg i Ramnflauget allerede.

Bilvrakene vil bli plassert på skrå bak dagens kontorbygning. Her vil det komme to store haller, en på 900 kvadratmeter og en på hele 1.500 kvadrat. Dette vil gi såpass stor plass at det meste kan skje under tak og i kontrollerte former.

Hålogaland Biloppsamling AS på Sandtorg tok tidligere imot utrangerte biler, men dette er opphørt. Nå er det HRS Metallico i Harstad som er godkjent for mottak av bilvrak. Det samme er Lofoten Bilopphuggeri på Leknes. Vesterålen mangler altså dette tilbudet helt, og derfor vil det nok bli svært positivt mottatt at Reno-Vest åpner for dette også.

Vrakpanten for en vanlig personbil er kr 3000,- i 2017.

I dag ble det også kjent at Reno-Vest sine datterselskap skal betale ut nær 2,6 millioner til eierne, de seks kommunene i Vesterålen. Sortland eier vel 31% av selskapet og får 810.000 kroner. Hadsel får 641.000, Andøy 395.000, Øksnes 359.000, Bø 209.000 og Lødingens andel er 170.000 kroner. Ifølge en pressemelding fra selskapet hadde hele konsernet et overskudd etter skatt på 12 millioner kroner, som er litt mindre enn i fjor.