Stadig færre ledige

Nye tall fra NAV bekrefter tendensen fra forrige månedsskifte om at arbeidsmarkedet i Vesterålen er bra. Ledigheten krymper i alle fall også i mai med det er nå 120 færre uten jobb enn det var for et år siden, medregnet Lødingen.

Best ut kommer Bø kommune, der det nå bare er 17 personer som er meldt helt arbeidsledige. Om dette er det reelle bildet sier ikke tallene fra NAV noe om, ettersom det kan være personer i kategorien permitterte eller på tiltak, som egentlig er helt uten jobb.

Også i Hadsel har ledigheten falt mye i løpet av de seneste 12 månedene. For et år siden var det 119 helt uten jobb, mens det nå bare er 71 hadselværinger som er helt arbeidsledige, ifølge NAV.

Sortland er den største kommunen i Vesterålen og har da også flest ledige. Her sier NAV det nå er 128 uten jobb, og det er 45 færre enn for et år siden.

Øksnes har prosentvis flest ledige av Vesteråls-kommunene, med 3,7% av arbeidsstyrken. I tall betyr det 84 ledige, som likevel er en bedring på 30 det siste året.

Andøy har nå 65 helt ledige, mens Lødingen har 36. For begge disse kommunene er det bedring, om enn ikke like mye i prosenter som det Bø og Hadsel kan vise til.