Skoledebatt i Øksnes

korteresagt

Kommunene bruker hvert år mye penger på å drifte skolene. Ofte kommer det også forslag om å kutte klasser og annet for å spare inn penger, når budsjettene skal syes sammen før nyttår. Rådmannen i Øksnes mener man kan legge ned Strengelvåg skole og spare 1,5 millioner årlig. Dette skal drøftes i kommunestyret i neste uke. Da vil man trolig også diskuteres skolestrukturen i hele Øksnes, ettersom andre forslag er å flytte ungdomstrinnet fra Alsvåg til Myre. Et tredje forslag er samkjøring mellom barneskolene på Myre og Sommarøya, slik at man «bytter» klasser for å samle elevene på de ulike trinn og dermed kunne spare inn på lærerlønninger. AP og SV er trolig imot å legge ned Strengelvåg skole, men hva som blir resultatet til slutt, er ennå helt åpent. Flere forslag er kommet på bordet, som politikerne nå må ta stilling til.