Hadsel må kutte 36 millioner

korteresagt

Politikerne i Hadsel får en tøff jobb med å sy sammen budsjettet for 2017. Rådmannen har lagt frem sitt forslag og peker på at det må «kuttes» 36 millioner kroner. Inneværende år går kommunene i balanse, ser det ut til. Det blir litt lavere inntekt på eiendomsskatt neste år. Hadsel får trolig 6 millioner kroner mindre enn forutsatt i samlede inntekter. På den annen side blir barnehagene blir dyrere og det koster kommunen 3 millioner ekstra. Tilsvarende beløp går også til spesialundervisning i skolene. Nye brukere i miljøtjenesten koster kommunen 7 millioner og nye brukere i hjemmetjenesten koster 3 millioner. Rådmannen kommer derfor nå med en lang kuttliste, som forslag til politikerne. Økning av eiendomsskatt og nytt utbytte fra Reno Vest er to forslag til inntekt. Stengning av servicetorget og flytte på skoleklasser vil gi store innsparinger. Ellers blir det foreslått kutt på nesten alle sektorer for å nå beløpet på 36 millioner.