Flere i jobb i Vesterålen

korteresagt

Ferske tall fra NAV viser en bedring i sysselsetting for de 5 Vesteråls-kommunene. Det er faktisk 74 flere som nå er i jobb, i forhold til samme måned i fjor. Det er bedring i alle kommunene, men det er i Øksnes man ser det største utslaget. Her har 29 flere jobb nå. Likevel er det 461 helt uten arbeid i Vesterålen, pluss de som går på tiltak og har delvis jobb. Ved utgangen av oktober er det også 231 helt ledige som permitterte i Nordland. Dette er 56 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri. Samlet sett er det nå 2.864 helt ledige i Nordland, og det er 405 færre enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,3 prosent. I Norge sett under er ledigheten redusert i forhold til samme periode i fjor. I Nordland finner vi flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (495), butikk- og salgsarbeid (317) og bygg- og anleggsarbeid (298). Størst ledighetsnedgang fra oktober i fjor finner vi innenfor yrkesbakgrunn industriarbeid der det nå er 68 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 12 prosent for denne gruppen.