Skuffede Vardia-ansatte

korteresagt

Da nedleggelsen av Vardia på Sortland var et faktum, ble det lansert en hel rekke nye ideer som oppstart av alternative firma som ville selge forsikring med utgangspunkt i de samme ansatte. Alle disse søkte også Sortland kommune om økonomisk støtte, i varierende størrelse fra noen titalls tusen til flere millioner. Søknadene ble delvis avslått og delvis imøtekommet på alternative måter, som ikke gav direkte utbetaling av mye penger fra kommunekassen. De fleste har derfor nå trukket seg og vil ikke starte opp på Sortland likevel. I dagens utgave av Bladet Vesterålen står en del tidligere ansatte i Vardia frem og kritiserer Sortland kommune for manglende støtte. Man føler seg oversett og glemt. På topp hadde Vardia over 100 ansatte på Sortland og nå er det 30-40 som fortsatt står uten nytt arbeid. Ordfører Tove Mette Bjørkmo sier at hun gjerne stiller i et møte med disse. Avslagene om oppstartstøtte ble imidlertid gitt med bakgrunn i de regler kommunen har for tilskudd til nye bedrifter, som gjelder alle søkere.