Grafitt-selskap konkurs

korteresagt

Som Vesterålnytt har skrevet tidligere har det vært sendt en rekke varsler fra Brønnøysund-registeret til firmaet Norwegian Graphite AS, ettersom selskapet ikke har levert regnskap i tide, slik loven krever. Nå er det åpnet konkursbehandling og Norwegian Graphite AS vil bli slettet. Dermed er siste strek satt for planene til trønderen Gaute Juliussen og Berndt Rasmus Blomquist. Gaute Juliussen er imidlertid i gang med et nytt selskap, med base i London. Nå utvinner han ikke grafitt, men selger et ferdig produkt og deltar dessuten i utvikling av nye produkt. Konkursen i Norwegian Graphite AS var egentlig ventet, da man har flere krav fra lokale kreditorer på mindre beløp. En av de som har utestående penger hos dette selskapet er Steve Haugerud, som dermed ser ut til å tape dette. Om dette betyr sluttstrek for planene om grafitt-gruve på Jennestad, vet man ikke. Forekomsten ligger der, men er kanskje ikke lønnsom å utvinne i dagens markedssituasjon.