Skole foran rådhus

Fylkesrådet vil prioritere bygging av ny videregående skole i Mosjøen og Narvik, mens påbygging av fylkeshuset legges på is inntil videre.

I fylkesrådets tertialrapport og arbeidet med økonomiplanen for de neste fire årene, blir planene om tilbygg til fylkeshuset lagt på is. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) påpeker at med mye mindre å rutte med, velger de å prioritere ny videregående skole i Mosjøen og Narvik.

-Et tilbygg til fylkeshuset er egentlig fornuftig, og ville blitt finansiert gjennom det vi betaler i ekstern leie for en god del av våre ansatte. På tross av strammere økonomiske rammer ønsker vi å prioritere investeringer i skoler og annen infrastruktur. Dessverre presser den økonomiske situasjonen vår evne til å investere. Da velger vi å prioritere elevenes læringsmiljø først, sier Norvoll.

Fylkesrådets nestleder, Svein Eggesvik (Sp), påpeker at det er fylkesrådet som forskyver en samlokalisering av fylkesadministrasjonen langt fram i tid, ved at man nå tar dette prosjektet ut av budsjettdebatten.

-Vi prioriterer tjenester nært folk gjennom en samlokalisering for elevene våre i Mosjøen og Narvik, forklarer Eggesvik.

Både Norvoll og Eggesvik er tydelige på at et tilbygg til fylkeshuset som kunne samlet Bodøs del av fylkesadministrasjonen, ville gitt sparte leiekostnader og positive effekter i form av bedre samhandling og effektivitet.

-Men med stramme økonomiske prioriteringer, er det ikke riktig å investere i et tilbygg – selv om prosjektet i utgangspunktet er skalert ned og er svært nøkternt, sier Eggesvik.

-Et tilbygg til fylkeshuset har en ramme på rundt 250 millioner kroner. Kostnadene er ment å dekkes inn av det vi bruker i leiekostnader på kontorer, og møtelokaler i Bodø. Men et slikt prosjekt vil uansett presse investeringsgraden høyere enn det som er ønskelig. Da er det bedre å forskyve prosjektet ned på investeringslisten, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.