Samiske Sortland godkjent

Sortland kommune har fått godkjent det nordsamiske navnet Suorttá suohkan, som alternativt kommunenavn i tillegg til det norske. Harstad kommune har fått det nordsamiske navnet Hársttáid suohkan. Begge godkjenningene kom etter behandling i statsråd 28. april, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

-Jeg er veldig glad for at vi har fått det godkjent. Det har vært målet mitt i over ett år, forteller ordføreren i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, til NRK Sapmi. Hun er nå altså også ordfører i Suorttá suohkan.

-Under en tale på samenes nasjonaldag i fjor sa jeg at jeg har som mål å få godkjent Suorttá suohkan i 2017. For det er jo 100-årsjubileet til samenes nasjonaldag, forteller Bjørkmo til NRK.

Hun mener det har stor betydning for kommunen at Sortland har fått Kongens stempel på at navnet er i orden. Men også for dem som er en del av urbefolkningen – og reiselivet. I Sortland er det bare kommunen som har fått godkjent det nordsamiske navnet – ikke selve byen, som er foreslått å hete Suortá.

Harstad derimot har nå både bynavnet (Hárstták) og kommunenavn (Hársttáid suohkan) på nordsamisk.

Dermed vil kommuneskiltene i både Harstad og Sortland snart bli byttet ut. For stedsnavnloven er klar på at bykommunene nå skal smykkes med et tospråklig skilt. Det samiske navnet skal også brukes for eksempel i logoer og på offentlige organers brevpapir, skriver NRK Sapmi.