Møysalen verdensarv

Lofoten får om kort tid sin første nasjonalpark, Lofotodden. Det har også vært drøftet om deler av Lofoten bør inn på Unescos liste over verdensarv-status. Nå kan det samme bli foreslått for Møysalen-området, som allerede er nasjonalpark.

Styret for Møysalen nasjonalpark har drøftet dette og er nå invitert med på studietur til Vega fra søndag 30. mai til tirsdag 2. juni. «Vegaøyene» er allerede på Unescos liste over verdensarv, sammen med blant annet Byggen i Bergen og Geirangerfjorden.

En ide er nå å knytte nasjonalparkene Lofotodden og Møysalen sammen med et område som har verdensarvstatus. -Vi i styret føler vi trenger mer informasjon om verdensarvstatus, hva det innebærer og prosessen videre, sier styreleder Arild Pettersen Inga til nettavisen VOL.

-Et enstemmig styre vedtok å innhente mer informasjon om prosessen rundt en søknad for å få verdensarvstatus og se nærmere på hva det innebærer. Vi har ikke drøftet saken noe utover det, sier styremedlem Silvia Ovik. -Møysalen er allerede under strenge verneregler, med tanke på nasjonalparkstatusen. Det blir også viktig å lytte til blant annet grunneiere, lokalbefolkning og alle kommunene som grenser til Møysalen nasjonalpark hvis vi skulle gå videre med en slik prosess, sier Ovik til VOL.

Prosessen om verdensarv i Lofoten er stanset opp, ettersom mange frykter at dette vil bety svært strenge reguleringer og begrensninger på bosetting og næringsliv. Verdensarv-status er ikke et eget vern, som nasjonalpark-status, men dette vil trolig bety mindre muligheter for å få godkjent dispensasjoner fra vernebestemmelsene.