Primex Myre stiftet

Selskapet Primex Myre AS er etablert, ved en navneendring på Myre Havneutvikling AS. Styrets leder er Rode Stig Rønning-Hansen fra Tromsdalen, mens de andre i styret er Frederic Patrice Sebastien Lebaron, Celine Marie Edithe Lebaron, André Reinholdtsen og Ted Robin Endresen. Martin Rasmussen er tilsatt som daglig leder. Selskapets formål er å kjøpe, produsere og selge fisk og fiskeproodukter, samt delta i virksomhet som står i forbindelse med dette. Styreleder Rode er advokat og har dermed en mer nøytral stilling i styret, på vegne av utenlandske eiere. Han er også leder av Primex Norway holding AS, som igjen er eid av Primex International Sa. Sistnevnte selskap ble stiftet i 1983 og har adresse i Paris. Primex handler med frossenvarer i et europeiske markedet, inkludert produkter av fisk. Primex står bak planene om å bygge en ny fabrikk i Myre havn for videreforedling av fisk.