Blåbykiosken slettes

Vesterålen tingrett har satt firmaet Blåbykiosken AS under tvangsoppløsing ettersom man ikke har revisor. Alle aksjeselskap skal i utgangspunktet ha revisor og det gjelder særlig de som har over 5 millioner i omsetning. Før jul fikk eier av Blåbykiosken, Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali, varsel fra Brønnøysundregisteret om at selskapet ikke oppfylte reglene. Når så ikke dette ble ordnet gjorde tingretten vedtak om å slette selskapet, etter reglene i konkursloven. Advokat Gard Rødsand Kvernmo skal nå forestå dette og første skiftesamling blir holdt 17. mars i Vesterålen tingrett. Kiosken i Skibsgården er nå overtatt av et annet selskap og Blåbykiosken AS kan derfor slettes uten at det betyr noe for arbeidsplasser i Sortland. Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali eier også Mekk Sortland og Baren Første. Blåbykiosken hadde 5 millioner i omsetning i 2015, og fikk 660.000 kr i overskudd det året.