Nytt fiskemottak på Bleik

Tidlig i høst kjøpte selskapet «Bleik Fisk AS» kai og bruk på Bleik fra «J. M. Nilsen Fisk AS» for 2,75 millioner. Nå planlegger man å starte mottak av fisk igjen på stedet. Styreleder i Bleik Fisk er Roy Bernt Pettersen, som ellers har jobbet ved Fabrikken Næringshage på Sortland. Han har også deltatt i oppstart av flere andre selskap. Bleik Fisk AS sine fire aksjeeiere er J.M. Nilsen Fisk AS (34%), Måtind AS (22%), G.T. Madsen (22 %) og Forrøy AS (22%). Bleik Fisk AS har fått 112.000 kroner i støtte fra Norges Råfisklag og Nordland fylkeskommunes støttefond for mottaksstasjoner. Bedriften har nå søkt Andøy kommune om et tilskudd på 200.000 kr. Fiskebruket er oppgradert og man jobber nå for å få godkjenning fra Mattilsynet. Det vil bli nært samarbeid mellom mottakene på Bleik og Nordmela, ettersom JM Nilsen er involvert begge steder. Det er Andøyposten som melder dette.