Bareier ble frifunnet

Noe av grunnen til at «Baren Første» på Sortland ikke fikk fornyet skjenkebevillig i høst, var at eier Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali ble dømt i Vesterålen tingrett til 4 måneders fengsel for en voldsepisode. Dommen ble anket og har nå vært behandlet av Hålogaland lagmannsrett. Her ble Rabin frikjent, da flere av vitnene hadde endret forklaring siden første gang saken var oppe i tingretten. -Det gikk akkurat som forventet. Det er bare synd jeg ikke ble frikjent i Vesterålen tingrett, men måtte helt til Tromsø. Saken har tatt lang tid, og det har gått mange rykter i løpet av denne tiden. Folk trodde jeg var voldelig eller kriminell. Heldigvis har vi et rettssystem som avgjør slike saker. Jeg har bodd i Norge i 17 år og aldri gjort noe kriminelt. Jeg ber om at folk ikke forhåndsdømmer folk i slike saker, sier Rabin i en kommentar til VOL. «Baren Første» måtte stenge fra 1. oktober, men fikk tilbake skjenkebevilling etter at man klaget på vedtaket. Nå antyder man et erstatningskrav mot Sortland kommune. Rabin driver også butikken Mekk på Sortland, og drev tidligere Blåbykiosken. Sistnevnte ble i høst overtatt av en slektning. Formannskapet begrunnet opprinnelig noe av sitt vedtak også ut fra bruk av ulovlig arbeidskraft ved Blåbykiosken.