Skatteparadis på Myre

Kommunene i Vesterålen skattlegger sine innbyggere ganske ulikt. På Myre slipper man helt unna eiendomsskatt, mens man på Stokmarknes og Sortland kanskje må betale flere tusen.

myre-paradis

Myre og Øksnes er rene skatteparadiset i Vesterålen, ettersom politikerne har bestemt at man ikke vil skattlegge eiendommer, verken private eller hos næringslivet. Det er nok særlig Biomar glad for, som sparer store beløp på dette.

Budsjettene for 2017 er ennå ikke formelt vedtatt i Vesterålens 5 kommuner, men dette skjer i løpet av få dager. Her vil det komme frem en del klare ulikheter, både i tilbud, avgifter og skatt. Vann og avløp er en betydelig kostnad for mange, pluss eiendomsskatt. Dette er på andre siden en inntektspost for kommunene, der innbyggerne er prisgitt de vedtak som fattes av lokale politikere, for å sy sammen budsjettet.

Andøy kommune er den tøffeste. Her må man betale 7 promille eiendomsskatt og dette vil trolig bli stående også i kommende år. Andøy har ingen bunnfradrag, forteller økonomisjef Stein Ivar Johansen til Vesterålnytt. Her må altså en del innbyggere og bedrifter ut med flere tusen i året, alt etter hvor stor eiendom man har. En vanlig liten enebolig slipper litt billigere unna, om ikke boarealet er så veldig stort. Med skattetakst på 1 million, blir det 7.000 kr å betale i årlig skatt.

Rådmannen i Hadsel foreslår også at promillesatsen for boliger øker fra 6,5 til 7 promille. Videre foreslås det at bunnfradraget reduseres fra 150.000,- til 100.000,- pr boenhet. Dette er beregnet å gi økte inntekter på 4,3 millioner kroner for 2017 til Hadsels kommunekasse. Rådmannen har ikke foreslått endringer utover i økonomiplanperioden, men inntektene vil trolig øke noe årlig for de eiendommene som er taksert av skatteetaten (ca. 63 % av boligmassen).

Sortland har for tiden 5,7 promille eiendomsskatt for private og trekker dermed inn 18 millioner fra boligeierne. I tillegg kommer 7 promille skatt på næringseiendom, slik at kommunen tar inn til sammen 27 millioner pr år på denne skatteformen. Når vil trolig «posisjonen» (AP-SV-SP-Rødt) øke boligskatten til 6,5 promille neste år, som betyr en merinntekt for kommunen på 2,3 millioner. Det gjør man blant annet for å betale gratis treningstid i Blåbyhallen og opprettholde ungdomsskole på Holmstad. Sortland har et bunnfradrag på eiendomsskatt med 250.000 kr.

Bø kommunen er langt mer moderat og har nå 4 promille skatt. Dette gjelder både private boliger og næringsbygg. Bø gir dessuten sine innbyggere 50.000 kr i bunnfradrag, før skatten beregnes. Det samme blir foreslått for neste år, slik at det ikke blir noen øket skattebyrde der, sier ordfører Sture Pedersen i Bø til Vesterålnytt. Til tross for dette, blir det fort noen hundrelapper å betale i eiendomsskatt også for innbyggerne i Bø.

Så er det altså Vesterålens eget skatteparadis, Øksnes. Økonomisjef Jul Are Pettersen kan fortelle til Vesterålnytt at man ikke har eiendomsskatt, og neppe vil få det heller med det første. Politikerne drøftet dette sammen med økonomiplanen for 2017-2020, men det var ingen stemning for å innføre denne skatten. Null i eiendomsskatt betyr tapte inntekter for kommunen, men litt mer rommelig økonomi for innbyggere og næringsliv.

Særlig for store bedrifter, som Biomar og fiskeindustrien, vil eiendomsskatt på 7 promille fort kunne utgjort betydelige beløp. Nå slipper man altså dette, ettersom politikerne i Øksnes fortsatt vil skille seg litt ut og spare innbyggerne for denne ekstraskatten.

Når det så kommer opp harde innsparinger, som forslag om nedleggelse av skoler, kan det imidlertid komme nytt liv i denne debatten. Mange politikere i Vesterålen ellers har sett eiendomsskatt som en lettvint løsning for å øke inntektene, slik at man kan si ja til flere populære tiltak.

Trøsten for Vesterålens innbyggere må ellers være at Stortinget har fastsatt et maksimalt tak på eiendomsskatt på 7 promille. Høyere enn dette er det ikke lov å skattlegge bedriftsbygg og boliger. Andøy og Hadsel er straks oppe i dette taket, mens Sortland nærmer seg. Da blir altså Myre og Øksnes nærmest et lokalt skatteparadis – så lenge det varer.