Ikke plass til pasientene

Kommunene i Vesterålen sliter med å finne plass til eldre pasienter som kan skrives fra sykehuset på Stokmarknes. Hadsels hadde til og med juli 90 overliggingsdøgn på sykehuset, mot sju i samme periode i fjor. Andøy hadde ti døgn ut juli, hvorav seks kom av sviktende transport. Bø sine pasienter fikk 23 døgn ekstra på sykehuset, der 15 kom av krøll med transporten. Øksnes får regning på 12 døgn i første halvår, mot bare to året før. Lødingen slipper regning, da man ikke hadde noen «overliggere». Statistikken fra Nordlandssykehuset viser at Sortland har hatt utskrivningsklare pasienter i 57 døgn første halvår, mot 12 døgn i samme periode i fjor. Bladet Vesterålen forteller om Roald Pedersen fra Holmstad som ble liggende 16 døgn på sykehuset, ettersom Sortland kommune ikke fant noen ledig sykehjemsplass til ham. Det kostet Sortland over 70.000 kr i ekstra regning fra sykehuset. -Det er ikke slik at kommunen har mange ledige plasser til utskrivningsklare pasienter. Denne delen av drifta vil fortsette å være marginal. Litt bedre kan det bli fra 1. september neste år, når man etter planen skal få seks rom i drift i nabobygget til Håløygtunet. I realiteten blir det fire rom, fordi man samtidig legger ned to plasser i en omsorgsbolig på Lamarktunet, forteller helsesjef Sture Jacobsen til BLV. Sortland jobber fortsatt med planer for utvidelse av sykehjemskapasiteten på litt sikt.