Ny ordfører i Hadsel

Uansett resultatet av kommende valg, vil Hadsel få ny ordfører. Årsaken er at dagens sittende ordfører, Siv Dagny Aasvik (AP), ikke ønsker å ta gjenvalg for en ny periode.

Dette betyr at Hadsel Arbeiderparti også må finne en ny toppkandidat til sin valgliste. Det er oppnevnt en nominasjonskomité og det blir nominasjonsmøte når komiteen har et forslag klart. Senest innen 1. desember i år.

Nominasjonskomiteen i Hadsel AP består av leder Ketil Johnsen selv, Sylvi Bentzen, Finn Sture Hultgreen, Margaret Bentzen og Ove Jakobsen. Valget av lokalpolitikere skjer ikke før i september 2019, men listene skal være klare på nyåret.

Aasvik offentliggjorde sitt standpunkt på egen Facebook-side og forklarte litt av bakgrunnen. -Jeg er så heldig å få være ordfører i den fantastiske kommunen vår og det er et stort privilegium. Likevel har jeg måttet gjøre en grundig vurdering av om jeg skulle stille meg til disposisjon for 4 nye år til kommunevalget.

– Kommunestyret har gjort en økonomisk snuoperasjon som har sørget for at økonomien i dag er langt bedre enn da vi tok over. Det har vært tøffe prioriteringer, men det har vært nødvendige grep for en bærekraftig framtid for Hadsel.

– Det er et stort privilegium å få være ordfører i Hadsel, samtidig er det også kostnader ved et slikt verv. Ut fra en helhetsvurdering ønsker jeg derfor å ikke ta gjenvalg til kommunestyret for fire nye år i denne omgang.

– Hadsel og Vesterålen er en fantastisk region med store muligheter. Jeg håper å få brukt min kompetanse og mitt engasjement for regionen på andre måter fremover, skriver Aasvik.