Myre er nå blitt 30-sone

korteresagt

På de kommunale vegene i Myre sentrum er det nå blitt 30-sone. Dette vedtaket ble iverksatt i forrige uke. Dermed håper man å redusere farten i sentrumsgatene og boligfeltene på Myre. Ei av gatene som har fått den nye grensa er Rådhusgata. Her har mange klaget på for høy fart tidligere. Fartshumper har vært brukt som middel til å senke farten i blant annet Storgata, men dette har bare delvis hatt effekt. Denne gata er dessuten fylkesveg og dermed ikke omfattet av vedtaket i kommunen. Til tross for dette håper man nå at det samlet sett vil bli lavere fart i Myre sentrum, til glede for alle trafikanter – også gående og syklende.