Tomta solgt for 15 mill

Eieren av Strandskogjordet har vært Leonhard Nilsen & Sønner as, men nå er tomta formelt solgt til utbyggeren for 15 millioner. Det gir LNS er papirgevinst på 8,5 millioner.

strandskogjordet-tomtegrunn

Anleggsmaskinene starter nå opp gravingen på Strandskogjordet, etter at alle formaliteter nå er avklart. Tomteprisen ble 15 millioner for 20 mål oppdyrket mark, som på bildet er er grønn eng. Matjorda skal tas vare på hos bønder i Sortland.

Leonhard Nilsen & Sønner as kjøpte Strandskogjordet i 2006 for ca 6,3 millioner. I årene etter dette har det vært slåttemark, som hver sesong har gitt en god del rundballer til lokale gårdsbruk. Nesten på dagen 10 år etter investeringen er eiendommen nå solgt, med prislapp 15 millioner. En del kostnader har selvsagt påløpt undervegs, men på papiret kan LNS nå notere seg for en netto på ca 8,5 millioner.

Strandskogjordet består av 3 gamle tomter, på til sammen vel 20 mål. Med den prisen som nå er oppnådd betyr dette at man har verdsatt hver kvadratmeter til ca 750 kroner. Det er svært høyt i forhold til nivået på landbruksareal, men ikke så veldig høyt i forhold til at området nå nærmest må regnes som en del av bysentrum i Sortland.

Kjøperen er firmaet Sortland Handelseiendom as der hovedeier er Gudmund Torvald Sørensen (48) på Kolsås. Han er daglig leder for Fazenda Securities AS på Aker brygge, som driver med eiendomsutvikling og investeringer over hele Norge. Sortland Handelseiendom as drives av Thomas Ove Hansen (45) som også jobber i Fazenda, med flere liknende eiendomsprosjekt spredt over landet.

På Strandskog er det Coop som skal leie, når bygget står ferdig. Bulldozer Maskinlag as skal ta ut massen og gjøre grunnarbeidet, mens entreprenør Karstein Kristiansen as fra Risøyhamn skal reise bygget. Prisen er ikke kjent, men hos KKE antyder man at deres kontrakt er på ca 40 millioner. Grunnarbeidet er alene en stor jobb som vil ta flere måneder. Omkring 35.000 kubikkmeter masse skal Bulldozerlaget grave ut og frakte vekk, og deretter skal det inn stein og grus til fundamenteringen.