Minister trekker seg

Anette Trettebergstuen har i dag valgt å trekke seg som kultur- og likestillingsminister, fordi hun har gjort flere svært alvorlige feil knyttet til habilitet.

– Jeg beklager på det sterkeste at jeg har brutt habilitetsreglene, og er svært lei meg for dette.

Som statsråd er du avhengig av å ha full tillit. Å bryte habilitetsreglene er ikke tillitvekkende.

Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensene av mine feil, og går av, sier Trettebergstuen.

Det er disse feilene knyttet til habilitet som gjør at Anette Trettebergstuen trekker seg:

Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021.

Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022

Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styre til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

Oppnevnelse av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

Renate Larsen er forøvrig styreleder i Helse Nord og sitter blant annet i styret til Calanus AS.

– Jeg har gjort flere svært alvorlige feil i håndteringen av min egen habilitet.

Jeg har ikke vært bevisst nok på hvordan inhabilitet skal håndteres og jeg har ikke vært klar over at når man er inhabil.

Så kan man heller ikke foreslå personer jeg er inhabil overfor til et verv uten samtidig å be om settestatsråd.

Dette er ene og alene mitt ansvar, sier Trettebergstuen.

Bård Nylund er en av Anette Trettebergstuens nære venner. Nylund er fadder til Trettebergstuens barn.

Trettebergstuen er inhabil overfor Nylund, og har aldri vært i tvil om den vurderingen.

Renate Larsen og Anette Trettebergstuen møttes første gang i et bryllup i 2016, og begynte å omgås fra 2018.

De er med i en vennegjeng på fem som møtes to-tre ganger i året og har jevnlig dialog.

Larsen er ikke en av Trettebergstuens nærmeste venner.

Trettebergstuen vurderte seg først som habil overfor Larsen, men har etter bistand fra embetsverket konkludert med at hun er inhabil overfor Larsen.