Alle snur i skolesaken

For ett år siden stemte et stort flertall for ny stor barneskole i Lamarka. Nå har alle snudd. I dag gikk et enstemmig kommunestyre inn for å pusse opp Sortland barneskole i stedet.

Kuleramma er flittig brukt av store og små, både i og utenfor skola (fotocollage VNY).

Etter forslag fra Høyre, AP, Rødt og FrP stemte 17 av 27 lokalpolitikere den 5. mai 2022 for å bygge en ny stor felles skole for hele Sortland by.

Denne skulle erstatte både Sortland barneskole og Lamarka skole.

Ett år senere har alle disse snudd, og ingen snakker lenger om en ny stor barneskole til en halv milliard.

Flere stilte spørsmål ved kostnadene, da flertallet vedtok både ny skole og ny idrettshall.

I dag ble det enstemmig vedtatt at man i stedet straks skal gå i gang med å pusse opp de eksisterende skolebyggene i sentrum.

Nå fremmes det dessuten også forslag fra Høyre om å bygge helt nytt like ved dagens barneskole.

Uansett blir det gjennomført oppussing av dagens bygninger.

Totalt snakkes det om nå en prislapp for dette på 17 millioner kroner.

Man trenger ikke mye bruk av «kuleramma» for å se at det er helt andre tall det snakkes om nå, enn for et år siden.

Her er det likevel litt usikkerhet, for mye av dette gjelder en mulig brakkerigg som kanskje skal på plass.

Dessuten kan det vise seg større behov bygningsmessig, når det gjøres nærmere undersøkelser.

I alle fall bevilges det for i år en million kroner for investering i strakstiltak i Sortland barneskole.

Det settes dessuten av ytterligere 2 millioner årlig i budsjettperioden 2024, 2025 og 2026.

Budsjett for løpende vedlikehold økes til kr 245.000, og det bevilges kr 100.000 til utredning av heis-løsning.

En utredning til et forprosjekt til løsning om brakkerigg iverksettes umiddelbart.

Dette vedtaket betyr at man legger vekk hele tanken om et stort nytt skolebygg i Lamarka, sør for Blåbyhallen.

I stedet kan det bli aktuelt å se på nybygg i skolekvartalet, som alternativ til mer oppussing.

Uansett betyr dette at Lamarka skole er fredet og vil bli driftet som i dag fortsatt i overskuelig fremtid.