Renseanlegg kommer

Kloakken fra Sortland by skal ikke gå rett i sjøen, og nå er jobben startet med det sørligste renseanlegget. Her kommer også en pumpestasjon som skal ta alt fra Myrland-feltet og Lamarka.

En fylling i sjøen må til før renseanlegget kan bygges (foto/illustrasjon VNY).

Trafikken sørover i Vesterålsgata er for tiden regulert med lyssignal langs Steirostranda.

Her pågår det gravearbeid både på oversiden og nedsiden av fylkesveien.

Bakgrunnen er den nye avløpsplanen for Sortland, der man har planlagt ett av tre renseanlegg plassert her.

På oversiden kommer det en pumpestasjon på hjørnet av eiendommen til Tom Larsen.

På nedsiden skal det lages en fylling, der man etter hvert vil bygge selve renseanlegget.

Det er Bulldozer Maskinlag AS som har fått jobben med graving og nedlegging av rør i første fase.

Den avtalte prisen er ca 12 millioner kroner, pluss moms.

I tillegg kommer en del andre kostnader slik at kommunen må ut med 15,5 millioner.

Dette skal senere dekkes inn over de kommunale avgiftene som innbyggerne betaler.

Avløpsledninger er her tegnet inn (foto: Sortland kommune).

Kommunestyret i Sortland bevilget torsdag en halv million kroner til regulering og plan for sjøfyllinga.

Hvor mye selve renseanlegget vil koste er ikke klart ennå, men det blir en betydelig beløp.

Avløpsprosjektet på Myrland skal ta spillvann Prestdalen, Steirobakken og Elvebakken, i tillegg til eldre boligfelt i området.

Det har også vært foreslått å regulere et større område langs sjøen fra Prestelva til Nordnes.

Her kunne det komme et fremtidig næringsområde på ca 120 mål.

Dette fikk ikke flertall i kommunestyret, og det blir dermed bare en mindre fylling på ca 50 mål.

Her skal renseanlegget etableres, men det kan kanskje bli plass til andre bygg også på fyllinga.

Planene er ikke langt detaljert ennå, men en reguleringsplan kommer om ikke lenge.