Mer våpen til forsvaret

Regjeringen setter av ytterligere to milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri.

– Krigen i Ukraina har skapt en situasjon der det er behov for store mengder ammunisjon.

Regjeringen bidrar derfor med kraftfulle tiltak slik at norsk forsvarsindustri kan produsere mer.

En milliard kroner vil gå til konkrete prosjekter hos Nammo for å øke produksjonen av artilleriammunisjon.

En milliard settes av til andre prosjekter i norsk forsvarsindustri, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Fra før har regjeringen satt av om lag en milliard kroner til å øke norsk produksjonskapasitet gjennom medfinansiering av såkalte ASAP-prosjekter.

Den samlede produksjonsstøtten er dermed inntil tre milliarder kroner.

– Å øke kapasiteten i forsvarsindustrien er viktig, både for Ukraina, men også for å ivareta vår egen sikkerhet.

Vi bidrar nå til at produksjonskapasiteten hos Nammo øker vesentlig for å dekke norske, allierte og ukrainske behov, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Regjeringen vil finansiere de to milliardene gjennom Nansen-programmet.

Regjeringen har allerede iverksatt en rekke tiltak for å erstatte donert ammunisjon og styrke norske beredskapsbeholdninger på sikt.

Regjeringen har plassert flere store kontrakter hos ammunisjonsprodusenten Nammo det siste året, blant annet den største kontrakten i bedriftens historie.

Norge deltar også i et nordisk ammunisjonsprosjekt.