Mer til sykehusene

Regjeringen vil foreslå en budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner til sykehusene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Dermed gjøres styrkingen i desember 2022 varig. Dette kommer i tillegg til den varslede pris- og lønnsjusteringen av budsjettet.

– Dette vil sette sykehusene i bedre stand til å prioritere psykisk helsevern og rask tilgang til helsehjelp.

Med denne økningen vil sykehusene også kunne gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun understreker at budsjettet fortsatt vil være stramt, og at det fortsatt vil være omstillingsbehov.

Situasjonen er spesielt krevende i Helse Nord.

Sykehusene vil fremover ha betydelige bemanningsutfordringer, slik også helsepersonellkommisjonen har pekt på.

Satsing på kompetanse er avgjørende for å møte situasjonen.

– Regjeringen har fulgt driftssituasjonen ved sykehusene tett etter at vi la fram budsjettet i høst, og ser at det vil være vanskelig å håndtere utfordringene fremover innenfor gjeldende budsjettrammer.

Fagfolkene må settes i stand til å tilby pasientene gode og trygge helsetjenester. Derfor vil vi foreslå en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, sier Kjerkol.

– Vi gjør dermed styrkingen på 2,5 milliarder kroner fra desember 2022 til en varig økning, og ikke en engangsbevilgning.

Det er avgjørende at sykehusene kan gi alle innbyggerne forsvarlig og trygg behandling når de trenger det.