Maten ble litt billigere

Matprisene falt med 0,7 prosent fra januar til februar, mens de økte på samme tidspunkt i fjor.

– Det er svært uvanlig at prisene på matvarer faller i februar.

Vi har ikke målt nedgang i matprisene i februar måned siden 2001, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå.

Februar og juli har tradisjonelt vært månedene hvor matvareprisene stiger mest, i forbindelse med forhandlinger mellom dagligvarebransjen og leverandørene.

Aktører i bransjen har det siste året antydet at de ønsker å gå vekk fra det særnorske forhandlingssystemet.

Videre lanserte dagligvarekjedene en rekke prisfrys- og priskutt-kampanjer på nyåret.

Disse kampanjene fikk ikke umiddelbart den store effekten, da matprisene gikk opp 1,6 prosent i januar i år.

– Vi ser nå ganske klare spor fra dagligvarekjedenes kampanjer.

Uvanlig mange matvarer hadde en flat prisutvikling fra januar til februar, samtidig som enkelte tilbudskampanjer trakk matprisene samlet sett ned, sier Espen Kristiansen.

Til tross for fallende priser den siste måneden, var matprisene fortsatt 6,3 prosent høyere i februar i år enn de var for ett år siden.

– Matvareprisene fortsetter å være den viktigste årsaken til at den samlede prisveksten holder seg høy, sier Espen Kristiansen.

Matvaregruppene som har steget mest i pris siden februar i fjor er frukt, fisk og sjømat samt brød og kornprodukter.