Kan fiske makrellstørje

Norge har i fiskeriforhandlinger nylig fått godkjent planen for det norske fiske etter makrellstørje.

Norge får fiske 386,4 tonn makrellstørje i 2024, som tilsvarer fjorårets kvotenivå.

Småskala kystfartøy og notfartøy kan som i 2023 delta i fisket. I tillegg åpnes det for at også ett linefartøy kan delta.

Forhandlingene har funnet sted i den Internasjonale kommisjonen for forvaltning av atlantisk tunfisk (ICCAT).

– Makrellstørjen har de senere år vendt tilbake til norske farvann, og er nå kommet for å bli.

Dagens kvotenivå gir økte muligheter til fangstaktivitet og verdiskaping av makrellstørje.

Vi håper at norske fiskere vil benytte seg av denne muligheten slik at vi kan få utnyttet også denne ressursen best mulig i fremtiden, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Av norsk totalkvote på 386,4 tonn, er det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske og 30 tonn til et pilotprosjekt på levendelagring av makrellstørje.

I tillegg er ytterligere 3,4 t avsatt til forskning.

Det vil i likhet med tidligere år tilrettelegges for rekreasjonsfiske, med formål om å merke makrellstørjen før den slippes tilbake i sjøen.

– Merk- og slipp og rekreasjonsfisket bidrar til å kartlegge utbredelsen av makrellstørje i norske og internasjonale farvann.

Dette har gitt oss verdifull informasjon over flere år, og vi håper at aktiviteten vil fortsette og bidra til ytterligere informasjon og observasjoner om makrellstørjen også i år, sier Myrseth.