Legger merke til Blokken-verft

korteresagt

Den senere tid er Blokken Skipsverft blitt mye omtalt i media. Nå har også «Sysla» og E24″ skrevet om Sortlands-bedriften. -Det er hektisk på verftet nå. I tillegg til nybygget som snart er ferdig, har vi tre fiskefartøy til i ordreboken, sier verftssjef Anders Stoltz-Rasmussen til Sysla.no. I september ble det første nybygget sjøsatt. En milepæl for skipsbyggerne på Blokken Skipsverft. Dette er første båten verftet har bygd på nesten 30 år. Om knappe tre uker skal nybygget Oma overleveres. Etter dette skal de neste tre fiskefartøyene leveres mellom jul i år og mars 2018. Av bedriftens ti aksjeeiere jobber tre aksjonærer på det tradisjonsrike verftet. Blokken Skipsverft har over hundre år lange røtter, fra det ble etablert under navnet Sortland Aktieverft helt på slutten av 1800-tallet. Foreløpig har ikke nybyggene gitt positivt utslag i regnskapene. 2015 endte med røde tall. Til tross for at driftsinntektene økte fra drøye 18 til 29 millioner i 2015, ble resultatet før skatt en minus på 3,2 millioner i fjor.