Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Kulturhus også på Myre

332 stoler er solgt i det påtenkte kulturhuset på Myre, og den sist skal nå auksjoneres bort på lille-julaften. Prisen er allerede kommet opp i 35.000 kroner. I tillegg til dette er næringslivet i Øksnes godt med som sponsorer og her er det allerede kommet på plass ca 200.000 kroner. Med dette er gruppen som leder prosjektet kommet opp i 3,3 millioner innsamlede midler og man håper næringslivet skal bidra med enda mer, forteller Lasse Berglund til Øksnesavisa. Både Øksnes kommune, Nordland fylke og spillemidler vil komme i tillegg når man kommer inn i fasen med realisering av kulturhuset. Det har vært jobbet med denne saken i flere år og nå mener styringsgruppa i Folkets Hus at man er kommet så langt at prosjektet kan komme over i en mer konkret fase. -Folkets Hus er noe hele Øksnes vil få glede av, sier Berglund til ØA og oppfordrer næringslivet lokalt om å komme på banen med sine bidrag. Øksnes kommune innvilget 250.000 kr til prosjekteringen i sitt møte tirsdag 13. desember, med penger fra «BØKS-midlene».