Intern uro i Hurtigrutens Hus

korteresagt

Daglig leder av Hurtigrutens Hus på Stokmarknes fratrådte nylig stillingen, ganske overraskende. Han har fått en avtale med styret som innebærer at han får utbetalt ti månedslønner, inkludert feriepenger. I tillegg kommer et engangsbeløp på 37.500 kroner. Dermed må Hadsel kulturbygg «Hurtigrutens Hus» ut og skaffe en ny daglig leder, skjerpe inn driften og få orden på økonomien. I styremøtet forleden kom det frem at HH får 2,6 millioner kroner fra kommunen i tillegg til 1,8 millioner på overforbruk. Man er nede på 1,1 millioner kroner i underskudd. Styremedlemmene sa blant annet at inntektene ikke skal baseres på tilskudd fra Hadsel kommune, men på leieavtaler ut fra markedspris og på arrangementer som skaper økonomisk gevinst. Uroen den senere tid kommer etter flere styremøter som har vært unndratt offentlighet og sterk uenighet om valg av retning. Venstres Arne Ivar Mikalsen har blant annet trukket seg fra styret i protest. Lars Rask er leder for styret i Hurtigrutens Hus. Fungerende daglig leder er Ketil johnsen og han sier til VOL at det nå er gjort store grep for å få leid ut en del lokaler. -Vi ser at det gir effekt. Det er fremdeles langt å gå, siden eksempelvis avtale med universitet og museum ikke er i havn. Men vi har større leieinntekter enn før, sier Johnsen og forteller at kinoen har hatt pluss på 390.000 hittil i år.