Høyt sykefravær

Det legemeldte sykefraværet var på 6,3 prosent i andre kvartal 2021 i Nordland. Dette er en økning på 4 prosent fra samme kvartal i fjor.

Det høyeste sykefraværet finner vi innen helse- og sosialtjenester.

– I Nordland har vi et vedvarende høyt sykefravær innen helse- og sosialtjenestene, som har omtrent en fjerdedel av alle sysselsatte i fylket.

Med et sykefravær på 8,9 prosent utgjør dette en tredjedel av totalt antall tapte dagsverk i 2. kvartal i Nordland. Samtidig vet vi at det er store rekrutteringsutfordringer innenfor samme næring, sier avdelingsdirektør ved NAV Nordland, Petter Bugge Richardsen.

Over 40 prosent av alle sysselsatte kvinner i Nordland jobber innen helse- og sosialtjenesten, og innad i næringen er 8 av 10 sysselsatte kvinner.

Sykefraværet for kvinner i denne næringen var i 2. kvartal på 9,8 prosent, mens det for menn var på 5,2 prosent.

Også totalt er det legemeldte sykefraværet i Nordland høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 8,4 prosent for kvinner i 2. kvartal 2021, og 4,6 prosent for menn.

Det har vært nedgang på 0,6 prosent fra samme kvartal i fjor for menn, mens sykefraværet for kvinner har økt med 7,3 prosent.

Nordland har, sammen med Troms og Finnmark, det høyeste sykefraværet i landet. Oslo hadde lavest sykefravær med 4,1 prosent. Landet som helhet hadde et sykefravær på 5,3 prosent.

Det har vært økning i sykefraværet i alle fylker. Landet som helhet har økning på 4,7 prosent.