Gratis å levere søppel

Reno-Vest åpner opp for å ta i mot avfall fra strandrydding allerede nå. Vanligvis er det strandrydding i mai. Nå åpner imidlertid Reno-Vest for å ta imot marint avfall og strandrydde-søppel gratis allerede. Dette forteller Sortland kommune på sine hjemmesider. Man må imidlertid selv levere avfallet på gjenvinningsstasjonen til Reno-Vest sammen med et utfylt skjema. Hvalen med 30 plastposer i magen har skapt et stort engasjement og det ønsker vi å ta alvorlig. Fra i dag og tre uker fremover kan dessuten organisasjoner, foreninger og private aktører søke om midler fra Miljødirektoratet til rydding av plast. -Det er nesten ingen begrensninger på hvem som kan søke om disse pengene. Det som er viktig er at aktivitetene er innrettet på å rydde plast langs strender. Det er en forutsetning at det bidra med egeninnsats, forklarer klima- og miljøminister, Vidar Helgesen.