Fjøs til 10 millioner

På Elvenes ved Sortland vil det nå bli bygget en ny fjøs til 10 millioner kroner. Det er Øyvind Lehn og familien som satser friskt på videre melkeproduksjon.

Slik er skissen av den nye fjøsen, som vil koste omkring 10 millioner kroner. Skissen og andre søknadspapirer er nå sendt Sortland kommune for godkjennelse.

Nylig kom tilsagnet fra Innovasjon Norge på to millioner kroner, som innebærer at også banken er med på investeringa. Nyfjøsen er allerede ferdig prosjektert med tegninger fra Landbruk Nord, og en driftsplan er utarbeidet av Norsk Landbruksrådgivning Nordland, forteller Øyvind Lehn til Bladet Vesterålen. -I dag har vi 24 melkekyr, mens det blir 38 i det nye. Samt noen okser. Nå har vi solgt alle oksene, fordi det ikke er plass til dem her. Men det er ei lønnsom satsing på okser, så lenge man har fôr og plass nok, forteller Lehn til BLV.NO.

På gården vil det ellers bli en del endringer, og den gamle fjøsen skal rives. Øyvind Lehn har bakgrunn fra anleggsbransjen og satser på stor egeninnsats i det nye prosjektet. Han jobber dessuten i halv stilling ved NOA maskin. Gården har over 400 mål dyrket mark, og man leier også jord hos andre nedlagte bruk. Om Sortland kommune nå gir grønt lys, kan den nye fjøsen stå ferdig til høsten. Her vil det bli alt av moderne utstyr, med avansert melkerobot som skal lette den daglige driften.