En av fem diskriminert

Unge voksne, innvandrere, ikke-heterofile og personer med dårlig helse eller lav sosioøkonomisk status opplever mest diskriminering.

De fleste som føler seg diskriminert sier at det er på bakgrunn av sykdom, kjønn eller alder.

SSB gjorde i fjor en undersøkelse om livskvalitet.

Der ble folk spurt om de hadde opplevd å bli behandlet dårligere enn andre på grunn av blant annet alder, kjønn, sykdom, etnisk bakgrunn eller seksuell identitet.

I denne undersøkelsen måles folks opplevelse av diskriminering, ikke om det nødvendigvis har funnet sted.

Selve opplevelsen av å bli urettmessig forskjellsbehandlet kan ha betydning for både livskvaliteten og helsen.

46 prosent av de som hadde opplevd diskriminering har lav tilfredshet med livet.

Det er dobbelt så stor andel som de som ikke hadde opplevd diskriminering (22 prosent).

I løpet av det siste året opplevde unge totalt sett mer diskriminering enn eldre.

Andelene synker med alder, fra 42 prosent blant 18-24-åringer til 10 prosent blant 68-79-åringer.

De yngste aldersgruppene opplevde mer av alle former for diskriminering enn befolkningen generelt.

Blant de eldste hadde 5 prosent opplevd aldersdiskriminering.

– Særlig mange unge opplevde forskjellsbehandling på grunn av alder. Denne andelen synker gradvis med alderen, men går opp igjen blant de over 50 år, sier seniorrådgiver Mathias Revold.